ข่าวดี! สืนเชื่อธกส. 108 อาชีพ มาแล้ว! ทางเลือกคนรายได้น้อย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำ

ธกส. สินเชื่อ 108 อาชีพ เงินกู้เพื่อคนรายได้น้อยและผู้ที่มีอาชีพอิสระ  ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบธุรกิจ สำหรับคนรายได้น้อยและไม่มีหลักทรพย์ใดๆ อยากมีนำเงินไปหมุนเวียน ทำธุรกิจทั้งเป็นรายได้เสริมและหลัก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส. เปิดโอกาสให้คุณแล้ว โดยมีชื่อว่า สินเชื่อ 108 อาชีพ ซึ่งเป็นโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับบุคคลทั่วไป(ที่เป็นสมาชิก) โดยที่ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอิสระ ก็สามารถยื่นกู้ได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ต้ำประกันด้วย โดยวงเงินเริ่มตั้งแต่ 3.000 บาท จนถึง 300,000 บาท โดยหากเป็นรายบุคคล จะเริ่มตั้งแต่ 3,000 บาท ถึง 100,000 บาท และสำหรับคนที่รวมกลุ่มกันมา โดยมีการแระกอบการค้าหรือธุรกิจร่วมกัน จะมีวงเงินตั้งแต่ 50,000 จนถึง 300,000 บาท ส่วนดอกเบี้ยและการชำระคืน ธนาคารจะเป็นผู้กำหนด โดยมิได้จำกัดอาชีพ นี่คือที่มาของชื่อ สินเชื่อ ธกส. 108 อาชีพนั่นเอง

 

โดยแนวคิดมาจากที่เห็นพี่น้องชาวเกษตร เนื่องจากการทำการเกษตรจะต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาล เมื่อยามหมดฤดูกาลทำการเกษตรจึงขาดรายได้ และบางส่วนจึงต้องหาอาชีพเสริม โดยส่วนหนึ่งเดินทางเข้าเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพ เพื่อมาทำงานใช้แรงงาน นี่จึงเป็นที่มาขอ’แนวคิดสินเชื่อ ธกส. 108 อาชีพ เพื่อคนที่ต้องการเงินหมุนเวียนและเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกิบธุรกิจ โดยไม่จำกัดเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกร แต่รวมถึงลูกจ้าง หรือผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้วสามารถทำการกู้เงิน จากโครงการได้

 

คุณสมบัติของผู้ต้องการสมัครสินเชื่อธกส. 108 อาชีพนั้น ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและถือสัญชาติไทย เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระอยู่แล้ว โดยเอกสารที่ผู้ขอกู้ต้องใช้คือ สำเนสบัตรประจำตัวประชาชน สำเนสทะเบียนบ้าน หากเป็นลูกจ้างมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนและสมุดบัญชีเงินฝากที่ใช้รับเงินจากนายจ้าง และหากเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้นำหลักฐานการชำระภาษีมายื่น โดยผู้ใดมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็สามารถยื่นได้

 

ผู้ประสงค์จะกู้สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของธกส Baac หรือไปสอบถามที่ธนาคารได้โดยตรง หรือโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่  02-555-0555 แจ้งว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย ต้องการสมัครโครงการสินเชื่อ ธกส. 108 อาชีพ และอย่าลืมเอกสารไปให้ครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *